:: Finques París ::
HomeHistòriaFinquesOn estemContacteÀrea de clients
       Home :: Gestoria ::
 
   
   
 
 
Oferim assessorament adaptat a qualsevol activitat professional que hi ha al mercat laboral.
La nostra estructura interna de l’empresa ens permet oferir a cada client un professional amb qui tractar els diferents temes del seu interès, amb la seguretat que el nostre professional, amb l’ajuda de la resta dels professionals del seu departament, faran un seguiment exhaustiu i acurat de totes les gestions realitzades. Els integrants de cada departament, formen un equip competitiu i eficaç, que cadascun d’ells coneixen les necessitats i els interessos dels clients que els hi són assignats per la direcció de l’empresa.
La nostra empresa també s’encarrega de la gestió i tramitació de qualsevol tipus d’assegurança, segons les necessitats dels nostres clients. Disposem d’un departament especialitzat amb aquest àmbit.
Gestora París compta amb un equip humà amb una alta qualificació acadèmica: graduats socials, advocats especialitzats en diferents àmbits del dret, comptables i assessors fiscals.
Les nostres oficines, de Valls i de Calafell, disposen de les últimes novetats tecnològiques i informàtiques que hi ha actualment en el mercat.
 
 
       
  Departament Fiscal  
  Departament Laboral  
  Departament Comptable  
  Dret Civil  
  Administració de finques  
  Altres Serveis  
       
 
 
 

El Departament de fiscal el formen diferents assessors fiscals que s’encarreguen de:

 • Tramitació en matèria impositiva, com és l’ IVA, els pagaments fraccionats, l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Tramitació i assessorament en matèria d’impostos locals.
 • Tramitació de reclamacions i recursos a l’Agència Tributaria.
 • Assessorament a les empreses en base a les obligacions tributàries que vagin generant.
 
 
 
 
 

Aquest departament, integrat per graduats socials i advocats, s’encarrega dels següents tràmits:

 • Alta d’empreses als diversos organismes.
 • Assessorament i confecció de contractes d’acord amb les necessitats, el funcionament i l’estructura de les empreses dels nostres clients.
 • Gestió d’altes i/o baixes dels treballadors i de qualssevol incidències davant de la Seguretat Social.
 • Realització de nòmines, càlcul i tramitació de la prestació de jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat i atur.
 • Càlcul i tramitació de prestacions no contributives.
 • Tràmits d’acomiadament de treballadors de l’empresa.
 • Assessorament al petit, mitjà i gran empresari.
 • Assessorament acurat sobre conflictes col·lectius.
 • Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.
 • Tramitació d’autoritzacions de treball i de residència per a estrangers.
 
 
 
 
 

Els nostres professionals ofereixen els següents serveis:

 • Assessorament sobre el tractament comptable aplicable a operacions empresarials.
 • Realització dels comptes anuals.
 • Resolució eficaç i ràpida de qualsevol consulta referent a aquesta matèria.
 • Anàlisi comptable en àmbit general.
 
 
 
 
 

Els professionals d’aquesta àrea s’encarreguen:

 • Confecció i anàlisi de qualsevol classe de contracte.
 • Dret de successions (tot el referent a herències).
 
 
 
 
 

Oferim professionalitat, serietat i eficàcia als nostres clients. El nostre equip està integrat per Agents de la Propietat Immobiliària i per Administradors de Finques Col·legiats.

Ens dediquem a la compra-venda de finques rústiques i urbanes, és a dir, de pisos, locals, locals comercials, naus industrials i solars. També estem especialitzats amb lloguers i traspassos, ja es tractin de finques, de negocis, d’habitatges, de locals comercials, de naus industrials com d’aparcaments.

Un altre factor que avarquem és el de les valoracions immobiliàries realitzades pels nostres professionals.

Disposem de professionals per oferir assessorament jurídic als nostres clients.

Ens encarreguem de l’administració de pisos, locals, aparcaments de particulars. Presentant una liquidació de l’estat de comptes cada mes.

Pel que fa a les Comunitats de Propietaris oferim i desenvolupem els serveis de Secretari i Administrador que consten al Codi Civil de Catalunya, que entre d’altres són les següents: fer un pressupost anual, per a despeses ordinàries i extraordinàries, presentar un estat de comptes liquidació de la Comunitat una vegada a l’any, ocupar-nos dels cobraments i pagaments del diferents serveis de manteniment de l’immoble, ocupar-nos del manteniment de la Comunitat de Propietaris, fent les tasques d’arranjament, conservació i ocupar-nos i solucionar amb rapidesa i eficàcia qualsevol incidència comunitària, prèvia notificació a l’afectat, procedir al cobrament de les quotes comunitàries i reclamació, si s’escau, del propietari o propietaris morosos amb la Comunitat, entre altres tasques.

Les nostres oficines disposen de les últimes novetats tecnològiques i informàtiques que es troben actualment en el mercat. També disposem d’una sala d’actes per celebrar les reunions de les Comunitats de Propietaris.

 
 
 
 
 

La nostra empresa ofereix la tramitació dels següents serveis:

 • Tramitació de permisos d’obertura, alta d’activitat.
 • Tramitacions davant el Registre Mercantil i el Registre de la Propietat.
 • Tramitació d’obtenció i renovació de permisos (conducció, caça i armes).
 • Tramitació de l’emissió de targetes de transport.
 • Matriculacions de vehicles, baixes i transferències.
 • Assegurances de vehicles, de llar, de comunitat de propietaris. 
 • Tramitació de la renovació del carnet de conduir.
 
 
  finquesparis@finquesparis.com